Sosyal Etki Değerlendirme Raporu

Ülkemizde gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projeleri ile ilgili olarak yürütülen çevresel etki Değerlendirme sürecinin yanı sıra, söz konusu faaliyetin yakın çevresinde oluşacak sosyal etkileri değerlendirmek adına Sosyal Etki Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır.

Sosyal Etki Değerlendirme Raporu ile ilgili yürütülen çalışmalar sırasında;

Faaliyet alanı ve yakın çevresindeki mevcut sosyal durum belirlenir.

Gerçekleştirilmesi Planlanan faaliyet hakkında bölge halkının bilgilendirilmesi ve aydınlatılması çalışmaları yürütülür.

Faaliyetin sosyal etkileri belirlenerek, olası olumsuz etkilere yönelik iyileştirici ve koruyucu öneriler ortaya koyulur.

Faaliyet Sahiplerinin; Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan (Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Avrupa Yatırım Bankası, OPIC, v.b.) finansman arayışı sırasında ön plana çıkan Sosyal Etki Değerlendirme Raporları, farklı disiplinlerden ve alanında uzman kişilerden seçilen çalışma grupları tarafından literatür ve arazi çalışmaları sonucu hazırlanır.

Vadi Mühendislik; Uzman kadrosu ve ülkemizin değişik üniversitelerinde yer alan farklı disiplinlerden akademisyenler ile birlikte Uluslararası Kurum ve Kuruluşların usul, standart ve kriterlerine göre Sosyal Etki Değerlendirme Raporları hazırlamakta ve rapor kapsamında belirlenen usul ve esasların uygulanması aşmalarında da danışmanlık hizmeti vermektedir.