OSGB Nedir?

OSGB’ler (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri) Hakkında Yasal Düzenlemeler

OSGB‘ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nde tanımlanmıştır.

20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren”6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, OSGB‘leri yeniden tanımlamıştır.

Yeni yasal düzenlemelerde de “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-( OSGB )” tanımı “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir.

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) hizmetine ulaşmanın yolu artık eskisine göre çok daha kolaydır. Nitekim 50–499 arasında çalışanı olan işveren, yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını dilerse işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen bir OSGB’den hizmet satın alarak da yerine getirebilecektir. Diğer yandan; çalışan sayısı 50’nin altında olan işyerleri ise zaten -küçük bir bedelle- bir OSGB’den hizmet satın almak zorunluluğu bulunmaktadır. Hatta 10’dan az çalışanı işyerlerinin hizmet bedelleri Devlet tarafından karşılanmasıyla ilgili karar alınmak üzeredir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmet almanın avantajları aşağıda sıralanmıştır
Vadi OSGB tarafından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli düzenli olarak koordinatörümüz tarafından denetlenerek, çalışandan kaynaklanabilecek hatalar ortadan kaldırılacaktır.
* Deneyimli bir kadro tarafından işletmenizdeki eksikler ve gereklilikler rapor halinde sunulacaktır.
* işletmenizdeki eksikliklerin giderilmesi için uzmanlarımız tarafından öneriler getirilecektir
* Bakanlıkla ilgili yasal süreç Vadi OSGB tarafından takip edilerek işverene rapor halinde sunulacaktır.
* İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık elemanı görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak.
İSGB kurmanız durumunda bulundurmanız gereken odaları ve “Asgari Malzeme Listesi”ndeki malzemeleri bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.
* İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Tetkikleri vb. hizmetleri ayrı kişi ve kurumlardan almak yerine tek noktadan hizmet alabileceksiniz.
* Hizmet karşılığı verilen faturanın gider olarak gösterilebilmesi.
Vadi OSGB tarafından sürekli ve kaliteli hizmet sunumu.
* İşletmenizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek, çözümünde üretecektir.
Vadi OSGB gizlilik ilkesini esas alarak çalışan ve tarafsız olarak denetimlerini yapabilecektir.
* İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.
Vadi OSGB işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.