OSGB Eğitimleri

VADİ OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ BAŞLIKLARIMIZ

Vadi OSGB iş kazalarının nedenlerinin başında eğitimsiz çalışanların oldugunun ve işletmede surekli yenilenen ve kaliteli bir iş güvenliği kültürünün oluşturulmasında hak ve sorumluluklarının bilincinde olan bir kurum olarak iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili aşağıdaki eğitimleri vermektedir.
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
Genel iş sağlığı ve güvenliği bilgiler
İş kazası ve meslek hastalıklarının nedenleri
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlerden kaynaklanan riskler
Çalışanların kullandığı ekipmanların güvenli kullanılması
Temizlik ve düzen
Yangın ve yangından korunma
Kişisel koruyucu donanımların dogru kullanılması ve saklanması
Elektrik, tehlikeleri ve alınması gereken önlemler
Güvenlik levhaları ve uyarı işaretleri
Ekranlı çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar

İlk Yardım Eğitim Hizmeti
1. Genel ilkyardım bilgileri
2. Olay yeri ve Hasta/Yaralının değerlendirilmesi
3. Temel Yaşam Desteği
4. Kanamalarda ilkyardım
5. Yaralanmalarda ilkyardım
6. Yanık – Donma – Sıcak çarpmasında ilkyardım
7. Kırık – Çıkık ve Burkulmalarda ilkyardım
8. Bilinç bozukluklarında ilkyardım
9. Zehirlenmelerde ilkyardım
10. Hayvan ısırmalarında ilkyardım
11. Göz -Kulak ve Burun yabancı cisimlerinde ilkyardım
12. Boğulmalarda ilkyardım
13. Hasta ve Yaralı taşıma teknikleri .
22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İlkyardım yönetmeliği, Ağır ve tehlikeli İşyerlerinde çalışan her 10 kişiden birinin, diğer işyerlerinde her 20 kişiden bir kişinin İlkyardım eğitimi ve sertifikası almış olması gerekir hükmü gereği İlkyardım eğitimi ve sertifikası verilir.

YANGIN EĞİTİMLERİ VE TATBİKATI
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği;
Yapı, bina, tesis ve işletmelerde oluşturulan ekiplerin personeli; amir veya yöneticilerinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilk yardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ayrıca, bütün görevliler ve gece bekçileri, binadaki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilir.

Verilen eğitimler ile işletmenizde çalışanların, acil durumların en başında gelen yangın olayı hakkında bilgilendirilmesi, yangın oluşumu öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması, taşınabilir yangın söndürücülerin kullanılmasına ilişkin bilgileri öğrenmeleri, en yakın kaçış noktalarının öğrenilmesi, pratik olarak söndürme, ilkyardım ve kurtarma faaliyetlerinin uygulanması sağlanmaktadır.

Yangın Eğitimi ve Tatbikatımızın İçeriği
Amaç:
İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı önlemler hakkında bilgi edinmek.

Teorik Kısım:
– Yangın hakkında genel bilgiler,
– Yangından korunma ve yangın durumunda yapılması gerekenler,
– İlgili mevzuat hakkında bilgilenmek,
– Yanmanın temel kavramları ve yangın kimyasına genel bakış,
– Yangından korunma,
– Yangınların sınıflandırılması ve söndürme ilkeleri,
– Yangın risk değerlendirmesi,
– Yangın sırasında güvenlik,
– Kapalı alanlarda modern yangın algılama ve alarm sistemleri ve özellikleri,
– Yangın söndürme cihazları ve sistemleri,
– Yangın müdahale ve kurtarma ekibi,
– Yangın ve çevre ilişkisi,
– İlgili mevzuat,

Pratik Kısım:
– Yangın söndürme,
– Yangından korunma,
– Yangından kurtarma,
– İlkyardım