Mevzuatlar

Dayandığı Kanun No/Madde Yönetmelik İsmi Resmi Gazete Tarihi Belge
4857/3 Alt İşverenlik Yönetmeliği 27/09/2008
4703 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 22/01/2007
4703 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 30/12/2006
7126/Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19/12/2007
6331/30 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 15/06/2013
6331, 2872, 644, 5902 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 30/12/2013
6331/30 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 28/07/2013
6331/16, 17, 18, 30 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15/05/2013
6331/30 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 30/04/2013
6331/30 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 22/08/2013
4857/71 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06/04/2004
6331/30 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 16/04/2013
6331/30 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 24/07/2013
6331/30 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 16/08/2013
1593/127 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05/07/2013
3359/9 İlkyardım Yönetmeliği 22/05/2002
6331/30, 31, 3146/2, 12 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25/04/2013
6331/3,30, 3146/2,12 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 29/12/2012
6331/6,8,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29/12/2012
6331/7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24/12/2013
6331/22,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 18/01/2013
6331/10,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29/12/2012
6356/4 İşkolları Yönetmeliği 19/12/2012
6331/30 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 17/07/2013
6331/30 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 20/07/2013
6331/11, 12, 30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18/06/2013
6331/30 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12/08/2013
6331/30 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 02/07/2013
4703 Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik 30/12/2006
6331/30 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 16/07/2013
6331/30 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 11/09/2013
6331/17, 30 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 13/07/2013
6331/30 Tozla Mücadele Yönetmeliği 05/11/2013
6331/30 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 05/10/2013
4703 Asansör Yönetmeliği 31/01/2007
6331/30, 3146/12 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 25/01/2013
4857/39 Asgari Ücret Yönetmeliği 01/08/2004
4857/91, 6331/24-3 Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik 16/08/2013
6331/30 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 20/08/2013
4857/114 Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 04/04/2004
657 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği 15/02/2015
3146/5,15 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği 31/10/2012
5176/3,7 Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik 14/09/2010
7269/3 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 06/03/2007
3194/44, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 04/11/1984
3194/44 Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 11/11/1989
3154/28 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 30/11/2000
3154/28 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 21/08/2001
7201/7-a Elektronik Tebligat Yönetmeliği 19/01/2013
4857/30 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik 09/01/2014
6331/30 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 23/08/2013
2872/8, 11,12 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18/03/2004
4857/76 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği 06/04/2004
4857/70 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 28/04/2004
6331/10, 30, 31 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 20/08/2013
4857/63 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 06/04/2004
4857/41 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 06/04/2004
4857/38 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 05/03/2004
6331/25, 30 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 30/03/2013
4857/69 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 24/07/2013
6176/3,7 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13/04/2005
6331/30 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 06/08/2013
4447/Ek-2 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 30/04/2011
6269 Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik 19/09/1964
4703 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 29/11/2006
4857/110 Konut Kapıcıları Yönetmeliği 03/03/2004
5378/14 Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 26/11/2013
6331/30 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 19/09/2013
4703 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) 03/03/2009
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 15/11/1990
1739, 3797 Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 03/07/2002
5544 Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 31/12/2008
5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 07/10/2004
4857/76 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 07/04/2004
234 Resmi Mühür Yönetmeliği 12/09/1984

 

Numarası Kabul Tarihi Kanun İsmi Resmi Gazete Tarihi Belge
2709 18/10/1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 09/11/1982
6331 20/06/2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012
4857 22/05/2003 İş Kanunu (4857) 10/06/2003
1475 25/08/1971 İş Kanunu (1475) (Yürürlükteki Hali) 01/09/1971
6098 11/01/2011 Türk Borçlar Kanunu 04.02.1011
2429 07/03/1981 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 19/03/1981
5953 13/06/1952 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun 20/06/1952
4982 09/10/2003 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24/10/2003
3146 19/01/1985 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 18/01/1985
2872 09/08/1973 Çevre Kanunu 11/08/1983
5395 03/07/2005 Çocuk Koruma Kanunu 15/07/2005
854 20/04/1967 Deniz İş Kanunu 29/04/1967
5253 04/11/2004 Dernekler Kanunu 23/11/2004
657 14/07/1965 Devlet Memurları Kanunu 23/07/1965
3071 01/11/1984 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 10/11/1984
5070 15/01/2004 Elektronik İmza Kanunu 23/01/2004
151 10.09.1337 Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
5362 07/06/2005 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu 21/06/2005
1479 02/09/1971 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) 14/09/1971
697 26/12/1925 Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun 02/01/1926
394 02/01/1924 Hafta Tatili Hakkında Kanun 21/01/1924
6245 10/02/1954 Harcırah Kanunu 18/02/1954
2577 06/01/1982 İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/01/1982
5521 30/01/1950 İş Mahkemeleri Kanunu 04/02/1950
4447 25/08/1999 İşsizlik Sigortası Kanunu 08/09/1999
5326 30/03/2005 Kabahatler Kanunu 31/03/2005
5176 25/05/2004 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun 08/06/2004
4688 25/06/2001 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 12/07/2001
6269 15/02/1954 Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun 20/02/1954
3213 04/06/1985 Maden Kanunu 15/06/1985
3628 19/04/1990 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 04/05/1990
4483 02/12/1999 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04/12/1999
3308 05/06/1986 Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu) 19/06/1986
5544 21/09/2006 Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 07/10/2006
3458 17/06/1938 Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun 28/06/1938
6301 02/03/1954 Öğle Dinlenmesi Kanunu 08/03/1954
5188 10/06/2004 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 26/06/2004
5580 08/02/2007 Özel Öğretim Kurumları Kanunu 14/02/2007
3153 19/04/1937 Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun 28/04/1937
6356 18/10/2012 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 07/11/2012
5510 31/05/2006 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16/06/2006
5502 16/05/2006 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 20/05/2006
506 17/07/1964 Sosyal Sigortalar Kanunu 506 (Yürürlükteki Hali) 29/07/1964
5363 14/06/2005 Tarım Sigortaları Kanunu 21/06/2005
7201 11/02/1959 Tebligat Kanunu 19/02/1959
6502 07/11/2013 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28/11/2013
6101 11/01/2011 Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 04/02/2011
4904 25/06/2003 Türkiye İş Kurumu Kanunu 05/07/2003
1593 24/04/1930 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 06/05/1930
4703 29/06/2001 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 11/07/2001
4817 27/07/2003 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 06/03/2003

 

Dayandığı Kanun No/Madde Tebliğ İsmi Resmi Gazete Tarihi Belge
6331/9 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 26/12/2012
6331 Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği 24/01/2015
6331 Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ 02/10/2014
644 Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ 19/09/2014
6331/7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 03/05/2014
6331/30 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 29/08/2013
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ 11/03/2012
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ 06/04/2007
635, 1705, 132, 4703 Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2) 22/01/2015
6245 Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39) 27/11/2014
5510/9 Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ 01/04/2015
5510/11,12, İşveren Uygulama Tebliği 01/09/2012
3146/12,34, KKD Yön. Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ 15/08/2013
6331/30 Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ 29/06/2013