İSG Uzmanın Görev ve Saatleri

VADİ OSGB-İSG Uzmanlarımızın Görevleri

-İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
-İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek-
-Yıllık Çalışma Planı, Eğitim Planı, İç Yönetmelik hazırlamak
-Acil Durum Planı hazırlamak
-Risk Değerlendirmesi yapmak
-İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
-İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
-Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma, depolama şartlarını belirlemek
-Kimyasal maddelerle çalışma, depolama şartlarını belirlemek
-Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
-Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
-Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
-Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
-İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
-Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
-Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

İSG Uzmanı İş Yeri Hekimi Saatleri

Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli
İş Güvenliği Uzmanı
10 dan az çalışanı olan işyerlerinde Yılda 60 dak.
Diğer işyerleri çalışan başına
ayda bulunacağı süre
10 dak. 15 dak. 20 dak.
Çalışan için bir uzman 1000 750 500
Yenileme eğitimi 5 yılda bir 30 saat
İsyeri hekimi
10 dan az çalışanı olan işyerlerinde Yılda 25 dak.
Diğer işyerleri çalışan başına
ayda bulunacağı süre
4 dak. 6 dak. 8 dak.
Çalışan için bir hekim 2000 1500 1000
Yenileme eğitimi 5 yılda bir 30 saat
Diğer sağlık personeli
10 dan az çalışanı olan işyerlerinde Yılda 35 dak.
Diğer işyerleri çalışan başına
ayda bulunacağı süre
6 dk. 9 dk. 12dk
Yenileme eğitimi 5 yılda bir 18 saat
Çalışanların eğitimleri (Saat olarak) 3 yılda 8 2 yılda 12 yılda 16
Çalışanları periyodik muayeneleri 5 yılda 3 yılda Yılda bir
Gece çalışanların periyodik muayeneleri En geç 2 yılda 1,
kadın çalışan 6 ayda bir sağl. raporu
Ağır ve tehlikeli işler raporu İşe girişte ve her yıl
Sağlık taraması Civa,kurşun 3 ay
Arsenik fosforlu bileşikler 6 ay

 

İSGB OSGB
İSG UZMAN ODASI 8 m2 10 m2
MUAYENE ODASI 8 m2 10 m2
İLK YARDIM ODASI 12 m2 15 m2
BEKLEME YERİ 12 m2