ÇED Yönetmeliğine Göre Hangi Kapsamdayım

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği’nde yer alan EK-1 ve EK-2 listelerine göre firmaların yönetmelikteki kapsamları belirlenmektedir.
EK-1 Listesinde yer alan faaliyetler; Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulanacak projeler
EK-2 Listesinde yer alan faaliyetler ; Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler (Proje Tanıtım Dosyası)
EK-1 ve EK-2 listesinde yer almayan faaliyetler ise Kapsam Dışı olarak değerlendirilir.