Arıtma ve Biyogaz Projeleri

1-BİYOGAZ PROJELERİ

Oksijensiz ortamda organik atıkların ayrışması sonucu ortaya çıkan gaz karışımı “Biyogaz” olarak adlandırılır. Biyogaz genellikle hayvan atıkları, tarımsal faaliyet sonucu ortaya çıkan atıklar, evsel katı atıklar, arıtma çamuru ve yiyecek atıklarının ayrışması sonucu elde edilmektedir. Biyogaz prosesleri yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve çok düşük oranda karbon ayak izi ortaya çıkarır. Biyogaz tesisi fizibilite çalışmaları, projelendirme ve yapım konularında hizmet vermekteyiz.

2- ATIK VE ATIKSU ARITILABİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Endüstrinin gelişmesi ile beraber atıklardaki sayısız kirleticilerin de çevreye verdigi zarar her geçen gün artmaktadır. Endüstriyel kuruluşlarda oluşan atıksuyun özelliği, üretilen ürünün farklılıgına, atıksuyun kaynaklandığı prosese, üretimin kesikli veya sürekli olmasına bağlıdır. Bu nedenle proje ve yapım aşamasından önce gerekli arıtılabilirlik çalışmaları firmamızda titizlikle uygulanmaktadır. Arıtılabilirlik çalışmasında arıtma tesisinde kullanılacak kimyasal maddelerin cinsleri ve dozaj miktarları belirlenir ve her fabrika için özel bir arıtma prosesi tasarlanır ve uygulanır. Evsel ve endüstriyel nitelikli atık ve atıksularınız için, laboratuvar ve pilot ölçekli olmak üzere renk, organik madde, ağır metaller, VOC, yağ ve gres, katı madde, BOİ ve KOİ, siyanür, krom, ve benzeri diğer kirletici parametrelerle ilgili her türlü arıtılabilirlik çalışmaları yapmaktayız.

3- EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Firmamız aşağıdaki hizmetleri anahtar teslimi olarak vermektedir.
-Atıksu Arıtma Tesisleri Proses Tasarımı
-Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
-Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
-Paket Arıtma Tesisleri
-Evsel Paket Atıksu Arıtma Tesisleri
-Arıtma Tesislerinin İyileştirilmesi
-Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
-Atıksu Geri KazanımTesisleri
-İleri Atıksu Arıtım Tesisleri